THOSE STORIES

Konsulter och kunder berättar

Those line

Hur är det att vara en del av THoSE Consultants? Att ta steget till eget och att vara ute på uppdrag inom våra olika kompetensområden? Och vad säger våra kunder om det som vi levererar? Här hittar du några av svaren.

Hej kund!
Så anlitar du en av oss.

Här hittar du rätt:
Affärsansvariga i våra regioner

Hej konsult!
Så blir du en av oss.