Kompetensområden

Produktionsutveckling

Those line

Behöver din verksamhet hjälp med produktionsutveckling? Med att anpassa och öka effektiviteten i en producerande verksamhet? Våra konsulter inom produktionsutveckling erbjuder expertis inom hela området: industrialisering, supply chain, logistik, produktionsteknik och automation.

Industrialisering

För att lyckas med att industrialisera en produkt behöver du tidigt jobba med de krav som ställs i produktutvecklingsprocessens olika faser: före, under och efter produktion. Vi hjälper våra kunder med leverantörsbedömning, tillverkningsprocesser, produktionsprocesser, logistik och kvalitet.

En fungerande produktion och kvalitet redan i tidigt skede kan vara avgörande för att lanseringen på marknaden ska bli lyckad.

Supply chain

Flödet av varor från tillverkare till slutkund, genom alla stegen i produktionen, innefattar många viktiga faktorer. Våra konsulter inom området Supply chain har den långa och breda erfarenhet som krävs för att ge en bra uppfattning om, och en helhetssyn på, företagets affär. Inte sällan handlar ett framgångsrikt arbete inom Supply chain om att skapa förutsättningar för kontroll i processer och flöden genom rätt systemstöd (ERP, MPS, MES etc.). Arbetsuppgifterna inom Supply chain är tätt sammankopplade med dem inom Logistik.

Logistik

Logistik är en allt viktigare del i värdekedjan hos många företag. Ofta ska material levereras till en verksamhet som förädlar eller bygger in det i en produkt innan den skickas vidare till kund. Vi jobbar med många parametrar när vi designar och bygger logistikflöden, både utanför och inom en producerande verksamhet. Det värde som skapas handlar i många fall om färre förflyttningar av varor eller produkter med bibehållen eller bättre leveransförmåga, till lägre kostnad.

Produktionsteknik

Att välja bästa möjliga teknik för att producera något handlar för oss om att analysera och utvärdera tillverkningsmetoder och processer efter de unika förutsättningar som finns hos varje företag och deras produkter. Det kan handla om att jobba med leverantörsutvärdering, ställtider, automation av processer och flöden men också om underhåll av maskiner och utrustning. Det innefattar också ofta förändrade arbetssätt där 5S, SMED, TPM, Kanban, Poka Joke och Takt-time är några exempel på verktyg och arbetssätt som vi kan hjälpa er att implementera. Många av våra kunder är ute efter det värde som kommer med en mer förutsägbar produktion med minskade ledtider, färre haverier och kassationer samt ökad kapacitet och leveransförmåga.

Automation

Att automatisera arbetsmoment eller hela processer prioriteras idag i stort på många företag. Anledningarna är många, för här kan rätt lösningar spara såväl medarbetare som tid och pengar. Våra konsulter inom Automation jobbar med konstruktion av specialmaskiner och programmering av styrsystem. Ofta är värdet som skapas ökad säkerhet för medarbetare i produktionen, jämnare kvalitet och ökad kapacitet – till en lägre kostnad.

 

Vill du veta ännu mer om detaljerna och ställa specifika frågor om vad vi kan göra för er inom kompetensområdet Produktionsutveckling?

Hör av dig till THoSE affärsansvariga i din region

Våra kompetensområden

Mukvaruutveckling

Mjukvaruutveckling

Systemutveckling

Systemutveckling

Hårdvara och elektronik

Hårdvara & elektronik

Mekanikutveckling

Mekanikutveckling

Produktionsutveckling

Produktionsutveckling

Projektledning

Projektledning

Simulering och analys

Simulering & analys

Kvalitetssäkring och kravställning

Kvalitetssäkring & kravställning