Kompetensområden

Hårdvara och elektronik

Those line

I dagens samhälle görs de tekniska framstegen i allt snabbare fart. Det är de inbyggda systemen som skapar förutsättningar för utvecklingen och tempot. De flesta av THoSE kunder inom hårdvara och elektronik är små till medelstora produktbolag med en fysisk produkt. De efterfrågar vår kompetens och erfarenhet inom konstruktionsutveckling och problemlösning.

Vår tyngd ligger inom konstruktion och design som inkluderar simulering, verifiering, integration och labb-test av analoga och digitala konstruktioner. Vi hjälper till att välja CPU baserad på applikationens krav på prestanda. Om det behövs en signalprocessor (DSP) eller en programmerbar krets (FPGA) för att lösa uppgiften så har vi troligen rätt konsult för det jobbet. Era utmaningar kan också ligga i att få plats med sensorer, givare, ventiler, motorer, radiokretsar m.m. i produkten – och att få dem att fungera.

Vi ser till att era elektronikkonstruktioner blir implementerade så att de klarar kraven, både vad gäller regulatoriska och funktionella krav. Vi hjälper er med den kod som behövs för att FPGA:er, DSP:er och processorer ska lösa sina uppgifter. Oavsett om det gäller processorer utan operativsystem (Bare Metal) eller med realtids OS av olika slag, som Linux eller Windows.

Våra konsulter har erfarenhet inom utveckling och elektronik där de tar ett helhetsansvar för elektronikkonstruktionen med schemaritningar, felsökning i labb, komponentval, kretskortlayout i CAD program och produktion. De fördjupar sig gärna i konstruktionsoptimeringar för EMC, DFM, kraftelektronik och radio.

Vill du veta ännu mer om detaljerna och ställa specifika frågor om vad vi kan göra för er inom kompetensområdet Hårdvara och elektronik?

Hör av dig till THoSE affärsansvariga i din region

Våra kompetensområden

Mukvaruutveckling

Mjukvaruutveckling

Systemutveckling

Systemutveckling

Hårdvara och elektronik

Hårdvara & elektronik

Mekanikutveckling

Mekanikutveckling

Produktionsutveckling

Produktionsutveckling

Projektledning

Projektledning

Simulering och analys

Simulering & analys

Kvalitetssäkring och kravställning

Kvalitetssäkring & kravställning