Those Stories

Magdalenas väg till Life Science och egenföretagandet hos oss på THoSE

Alla borde ha en egen affärsansvarig i sitt liv – en coach som jobbar för ens bästa.

Those line
Magdalena Andersson - THoSE
One of THoSE - Since 2020

Magdalena Andersson

Separator
  • Konsult inom Life Science
  • Uppsala
  • En del av THoSE sedan 2020

Magdalena Andersson är konsult inom Life Science och tog steget till eget när hon sorterade tankarna och insåg att hon aldrig trivts så bra med livet som när hon drev UF-företag. Idag är Magdalena en del av THoSE Consultants med kvalitetssäkring som specialitet. Läs om hennes resa och ta del av resonemangen om att den som vågar har allt att vinna på att välja THOSE.

Hur hamnade du hos THoSE 2020?

– Jag träffade Kent Kaltea redan 2018 och han introducerade mig till möjligheten att bli egen konsult med ett liknande upplägg som på THoSE. Det lät lite för bra för att vara sant men jag litade på Kent och vi inledde ett samarbete. Det visade sig att det var både bra och sant. När Kent sedan började som affärsansvarig på THoSE så var det givet att fortsätta samarbetet med honom där.

Vad fick dig att ta steget till att bli egen? Hade du funderat länge?

– Jag provade på att vara egen redan på gymnasiet då mitt projektarbete var att driva ett UF-företag. Året dessförinnan hade jag kommit hem från ett läsår i Spanien och lärt mig språket och det var så jag fick affärsidén – att hålla en kurs i spanska. Det var så himla kul och jag trivdes verkligen med att driva eget. Som UF-företagare fick jag lära mig att skriva affärsplan, bokföra och göra årsredovisning. Jag ställde upp i tävlingar och vann Årets UF-företag i min hemkommun, pris för “bästa tjänst” på regional nivå och deltog på den nationella UF-mässan i Stockholm.

När jag hade läst färdigt på universitet och jobbat inom Life Science i några år kom funderingarna på eget företagande tillbaka. En dag tog det emot att gå till jobbet och jag hade tankar som “Är det så här det ska vara hela livet?”. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra – trivdes egentligen bra på jobbet men kände mig samtidigt klar där. Jag ville något mer och bestämde mig för att kontakta en karriärcoach. Inför ett sådant besök ombeds man förbereda sig genom att svara på frågor och det fick mig att tänka igenom vad jag vill och vad jag brinner för.

Det jag kom fram till var att tiden då jag drev UF-företaget hade varit en verklig höjdpunkt. Jag bytte jobb och blev konsult innan jag hann träffa karriärcoachen och inte långt därefter träffade jag Kent. Det var han som fick mig att våga bli egenföretagande konsult inom Life Science.

Vad jobbar du med idag?

– Jag jobbar med kvalitetssäkring på QA-avdelningen på Olink i Uppsala. Jag jobbar med Olinks kvalitetsledningssystem, alltså bolagets arbetssätt. Den främsta anledningen till att vi har ett kvalitetsledningssystem är att göra kunderna nöjda och till vår hjälp har vi standarder som är vedertagna lösningar på olika problem, t ex. ISO-standard. Den berättar vad vi ska göra för att utveckla och tillverka produkterna på ett sätt som höjer kundnöjdheten, men det står inte hur vi ska göra det.

Som medarbetare på QA är det mitt uppdrag att se till att processerna i vårt kvalitetsledningssystem följer kraven och, i de fall då de inte gör det, försöker vi förändra och förbättra arbetssättet. Samtidigt som vi försöker följa standarderna måste vi även ta hänsyn till hur arbetssättet fungerar i verksamheten – se till så att folk kan jobba efter det. Det är också min och mina QA-kollegors uppgift att hjälpa medarbetare på andra avdelningar att följa Olinks kvalitetsledningssystem.

Att säkerställa att man vet vem som ska göra vad, är ett exempel på kvalitetssäkring. Att träna upp medarbetare så att de kan utföra sitt jobb, och avvikelsehantering som beskriver hur vi utreder och korrigerar avvikelser från processer, är två andra exempel. Återkoppling är väldigt viktigt eftersom vi behöver bli uppmärksamma på det som inte fungerar för att kunna förbättra det. Man blir aldrig klar med ett kvalitetsledningssystem – det ska ständigt förbättras.

Skulle man kunna säga att du är en sorts samordnare i en projektledarroll?

– Ja, man kan förklara det med att syftet med att uppnå god kvalitet är att vi vill ha nöjda kunder i slutändan. Att alla processer, allt det vi gör i företaget görs för att vi ska nå dit. För det är det vi lever på och vi måste ha kontroll på samtliga steg för att göra en bra produkt och få de nöjda kunder som vi strävar efter.

Hur länge har du jobbat inom detta område?

– Jag har jobbat med kvalitetssäkring i olika omgångar och här på Olink började jag för två år sedan. Mitt första jobb inom området var på SciLifeLab på Uppsala universitet, ett par år efter att jag studerat klart. Labbets metoder skulle kvalitetssäkras, jag blev utsedd till kvalitetsansvarig och det tog oss tre år att bygga upp ett kvalitetsledningssystem redo att ackrediteras.

Det är skillnad att jobba med kvalitetssäkring och att jobba i en kvalitetssäkrad verksamhet. Mitt första jobb efter studierna var i produktion, i en kvalitetssäkrad verksamhet. Där fanns det redan ett färdigt kvalitetsledningssystem med färdiga instruktioner att följa och allt arbete skulle dokumenteras.

Vad har du för utbildning?

– Jag är civilingenjör i molekylär bioteknik i grunden men själva kvalitetssäkringsarbetet var inget jag lärde mig under den utbildningen. När jag fick arbetsguppgifter som handlade om kvalitetssäkring gick jag kurser på bland annat Swedac, så det var först när jag börjat jobba inom området som jag förstod att det var något som jag ville fortsätta med.

Vad fick dig att bli intresserad av just Life Science och bioteknik från första början?

– I Borlänge, där jag kommer ifrån, var inte bioteknik ett ord du ofta hörde. Jag visste inte vad jag ville göra när jag blev stor så jag valde att gå naturvetenskapliga programmet på gymnasiet och valde en bred utbildning – till civilingenjör – också på universitetet. Först var jag inne på att välja kemiteknik som inriktning för att jag tyckte att kemi var kul. Men när jag läste Uppsala universitets information om bioteknikinriktningen så lät det så spännande och roligt att jag valde det till slut.

Vad fick dig att fastna för kvalitetssäkring?

– Jag tycker om att det både handlar om “här och nu” och framtid. Jag har dels en rådgivande roll och hjälper till med frågor kring kvalitetssäkring i det vardagliga arbetet i organisationen. Men kvalitetssäkring handlar också om att förbättra kvalitetsledningssystemet framåt, med ännu bättre arbetssätt. Att få hjälpa någon att känna att den gör ett bra arbete som i slutändan leder till nöjda kunder, det är vad jag fastnat för och gillar med jobbet inom kvalitetssäkring.

Vad är allra mest givande i ditt uppdrag idag? Och varför?

– Att jag känner att jag kan göra skillnad för någon. Att det jag gör kan hjälpa någon på jobbet och i slutändan även kunderna.

Vad tror du är viktigt för att lyckas och trivas som egenföretagande konsult?

– Om man verkligen ska trivas med att vara egenföretagande konsult, då ska man nog känna att man vill ta stort ansvar – styra dit man vill och inte bara låta livets skeenden bestämma riktning. Man måste vilja våga vara egen! Vågar man ta den risken blir man belönad, det finns så många möjligheter.

Har du något drömuppdrag eller finns det någon nöt du gärna skulle vilja knäcka?

– På sätt och vis har jag mitt drömuppdrag just nu. En nöt som hade varit rolig att knäcka här hos Olink är att skapa ett kvalitetsledningssystem där alla bolagets medarbetare känner att de jobbar på ett tillfredsställande sätt; att de hela tiden vet vad de ska göra och att QA finns där för att supporta i alla ärenden. Det skulle ju innebära att alla kunder är nöjda i slutändan och är de inte nöjda, så tar vi hand om dem tills de blir det. Att allt fungerar och tiden räcker till. Jag skulle vilja kunna säga “Nu gör vi såhär och så blir allt bra!”

Vad ser du som den allra största fördelen med THoSE upplägg och filosofi?

– Jag känner att det bygger på win-win. Att vara en del av THoSE betyder att konsultens bästa går först, men upplägget på THoSE leder till att det som är bäst för konsulten också är det för de affärsansvariga, och jag tror att det är detta som gör att allt fungerar så bra. Att vi alla har samma mål och intresse.

Rekommenderar du livet som egen “à la THoSE” till andra konsulter?

Ja, jag rekommenderar det till alla som vill ta större ansvar för vad de vill och den som vågar vara egen. På THoSE är vi modiga tillsammans och hjälps åt. Om man vågar så ger det mycket tillbaka i form av frihet och gemenskap. Jag tycker att det är fantastiskt att vara fri och få ta egna beslut om vad jag vill göra och samtidigt få hjälp med det jag behöver!

Jag har en affärsansvarig som lyssnar på vad jag vill göra och sedan jobbar för att jag ska kunna få göra det. Alla borde ha en egen affärsansvarig som Kent i sitt liv! Det är som att ha en coach som står vid ens sida i alla situationer och som jobbar för ens bästa.