Kompetensområden

Simulering och analys

Those line

För företag som sysslar med produktutveckling är det en fördel att få en djupare förståelse för hur produkten påverkas i olika användningsområden och av driftsförhållandena. Vi hjälper dig med simulering och analys.

Genom att virtuellt simulera olika driftförhållanden och analysera resultatet, kan en produkt optimeras på ett tidigt stadium. Och du kan då undvika lösningar som leder arbetet i fel riktning och kan vara kostsamma att rätta till senare.

Vi hjälper idag flera kunder med simuleringsdriven utveckling i tidiga skeden av utvecklingsfasen. Det kan handla om virtuella stresstester av byggnader i olika väderförhållanden, att säkerställa rätt dimensionering vid komplex byggnation eller att ge expertutlåtanden om sprickbildning i olika material för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

Utöver fördelarna med att du får mer kunskap och kontroll över hur din produkt fungerar, leder också simuleringsdriven utveckling till kostnadsbesparingar. Med färre prototyper och iterationer kortas ledtiden i utvecklingsprojekten och ditt företag blir mer konkurrenskraftigt när nya produkter når marknaden snabbare. Simulering kan också användas för att maximera livslängden och på så sätt optimera underhåll.

Några tillämpningsområden av simulering och analys

 • Utmattning, vibrationer, akustik, krocksimuleringar, livslängdsanalys, hållfasthet och seismiska analyser.

 • Strömningsmekanisk analys inom elektronikkylning, förbränningsteknik och flerfasanalys.

Materialteknik

Tekniska problem som uppstår i produkter och andra konstruktioner kan vara materialrelaterade. Vi har metoder för att hitta svagheterna och lösningarna är relaterade till analys av materialegenskaper och tolkning av data. De flesta av våra konsulter inom detta område har kompetens inom polymerteknik (inklusive polymerbearbetning, polymeregenskaper och nedbrytning). Vi använder materialanalys och simuleringsmodeller för att få en bättre förståelse för hur olika parametrar påverkar materialets egenskaper och beteende.

Vi har ett antal specialister inom följande områden

Polymerteknik

 • Materialteknik
 • Kemisk resistans
 • Epoxiteknik
 • Fuktig teknik
 • Polymerbearbetning
 • Återvinning
 • Tätningsteknik
 • Felanalys
 • Stabilisering & nedbrytning
 • Stabilitet & livstid

Polymerprovning

 • Termisk analys
 • Dragprovning
 • DMA
 • Stabilitet & livstid
 • Flödesegenskaper
 • Diffusion & permeabilitet
 • Strukturanalys
 • Kryp- och relaxationsprovning

Simulering & modellering

 • Värmeöverföring
 • Strukturell mekanik
 • Flödesdynamik
 • Reaktionskinetik
 • Diffusion
 • Temperaturgradienter
 • Termisk stress
 • Belastningsinducerad deformation

Vill du veta ännu mer om detaljerna och ställa specifika frågor om vad vi kan göra för er inom kompetensområdet Simulering och analys?

Hör av dig till THoSE affärsansvariga i din region

Våra kompetensområden

Mukvaruutveckling

Mjukvaruutveckling

Systemutveckling

Systemutveckling

Hårdvara och elektronik

Hårdvara & elektronik

Mekanikutveckling

Mekanikutveckling

Produktionsutveckling

Produktionsutveckling

Projektledning

Projektledning

Simulering och analys

Simulering & analys

Kvalitetssäkring och kravställning

Kvalitetssäkring & kravställning