Kompetensområden

Mjukvaruutveckling

Those line

Vi känner oss hemma med de flesta tekniker och vår huvudsakliga uppgift är att hjälpa våra kunder med problemlösning och utveckling. Ett litet till medelstort produktbolag med en fysisk produkt är ett typiskt exempel på en THoSE-kund inom mjukvaruutveckling.

Mjukvaruutveckling är ett brett begrepp och vi har konsulter med kompetens inom hela spannet – från hårdvarunära programmering till molnbaserade tjänster. Vi har en tyngd inom embedded-utveckling där våra konsulter, med erfarenhet av en mängd olika hårdvaruplattformar och realtidssystem, jobbar från drivrutinsnivå. Hos oss finns också frontend- och backend-utvecklare som arbetar i ett brett spektra av teknikstackar och databaser och med webbaserad apputveckling.

Några exempel på typiska uppdrag hos våra kunder är utveckling av mjukvara, kvalitetshöjande insatser som t. ex. kodgranskningar, komplexa felsökningar och utveckling av testsystem. Vi hjälper även våra kunder inom säkerhetskritiska system, infrastruktur i fullstack-miljö, maskininlärning och AI.

Vill du veta ännu mer om detaljerna och ställa specifika frågor om vad vi kan göra för er?

Hör av dig till THoSE affärsansvariga i din region

Våra kompetensområden

Mukvaruutveckling

Mjukvaruutveckling

Systemutveckling

Systemutveckling

Hårdvara och elektronik

Hårdvara & elektronik

Mekanikutveckling

Mekanikutveckling

Produktionsutveckling

Produktionsutveckling

Projektledning

Projektledning

Simulering och analys

Simulering & analys

Kvalitetssäkring och kravställning

Kvalitetssäkring & kravställning