Those Stories

Så fungerar samarbetet: En pratstund med kunden Stan och konsulten Jan

Stan Weyns från CESAB och THoSE-konsulten Jan Smith diskuterar sitt samarbete.

Those line
Stan och Jan

Jan Smith

Separator
  • Konsult inom projektledning

  • Karlshamn

  • En del av THoSE sedan 2021

Stan Weyns

Separator
  • VD på Circular Energy Sweden AB
  • Karlshamn

  • Kund hos THoSE sedan 2023

I den här THoSE-storyn får vi en inblick i hur en av våra kunder, Stan Weyns på biogasbolaget Circular Energy Sweden AB och vår projektledningskonsult, Jan Smith ser på sitt samarbete. Vi satte oss ned för att prata om allt från hur de hittade varandra och vad Stan uppskattar mest med Jan, till fördelarna med att vara egenföretagande konsult tillsammans med oss på THoSE.

Stan, vad är Circular Energy Sweden AB (CESAB) för slags bolag?

– CESAB är i biogasbranschen och jobbar alltså med förnybar energi. Vi är bland annat återförsäljare för en tysk teknikleverantör som heter agriKomp och agenter, en sorts kontaktförmedlare, för det holländska bolaget HoSt Bioenergy Systems, en leverantör av teknik till större biogasanläggningar som producerar fordonsgas. Tyskarna är duktiga och stora på kraftvärme, el och värme från biogas och holländarna är stora på fordonsgastillverkning. Vår roll är att hitta kunder, projektera och projektleda. Att bygga upp installationen, sköta service och erbjuda aftersales som servicesupport, reservdelar och förbrukningsmaterial på anläggningen. Delar av biogasanläggningen byggs i Tyskland och kommer till Sverige där vi sedan monterar upp den, framförallt hos lantbrukare.

Hur kom ni i kontakt med THoSE Consultants?

– Det föll sig väldigt naturligt, då båda företagen sitter på samma kontorshotell och vi träffas nästan varje dag i fikarummet. Dessutom är en av våra delägare bror till Anders Gribbe som driver THoSE i Karlshamn så vi kände till varandra tidigare. Vi byggde helt enkelt vidare på en god kontakt.

Vid årsskiftet 2022/2023 hade efterfrågan på CESAB:s tjänster vuxit enormt på kort tid, och när monteringsprocessen drog igång, förstod vi att vi väldigt snart skulle bli överbelastade. Vi behövde med kort varsel få in en projektledare för att förhindra att befintliga projekt skulle påverkas negativt, och missnöje hos nya kunder som inte skulle tycka att de får det de vill ha i den takt de behöver.

Vi kontaktade THoSE, fick höra om Jan och tyckte att det var en optimal lösning att få in en projektledare som konsult. CESAB:s verksamhet är säsongsbetonad eftersom biogasanläggningarna bara kan byggas under vår/sommar/höst och vårt behov av kompetens är inte jämnt fördelat över året. Så för oss är flexibiliteten en enorm fördel.

Företagen finns alltså på samma kontorshotell i Karlshamn men du är inte från trakten Jan – hur hamnade du hos THoSE?

– 2018 flyttade vi från Stockholm till Blekinge, då min fru fick jobb på Tingsrätten i Karlskrona. Jag jobbade då med rekryteringar på ett företag i Stockholm och i samband med flytten bytte jag till företagets kontor i Malmö men när Corona kom blev jag uppsagd. Jag hade jobbat som teknikkonsult i många år innan jag gick över till rekrytering och när jag blev arbetslös fick jag tips om Anders och THoSE från en före detta kollega.

Biogasanläggning

Hade du drivit eget företag tidigare?

– Ja, jag körde som egenföretagare när jag var teknikkonsult och jag kände att jag inte ville vara anställd längre. Jag hade varit i kontakt med konceptet att vara egen inom konsultföretag innan men fastnade inte för det då. Men när jag träffade Anders, Susanne (VD) och Peter som är affärsansvarig i Malmö, så tyckte jag att de var väldigt trevliga och att THoSE hade ett fint upplägg, så det kändes helt rätt för mig.

Tillbaka till dig Stan, vad var det som gjorde att CESAB valde att anlita en konsult från THoSE – utöver att ni är kontorsgrannar då?

– Jag bollade ofta funderingarna på hur ett upplägg skulle kunna se ut baserat på vår årscykel och vårt behov med Anders. Han hade alltid kloka tankar kring hur vi skulle kunna lösa det på bästa sätt och jag kände mig 100% trygg med att han snabbt kunde hitta en projektledare med rätt kompetens och flexibilitet. Det svåra är att träffa rätt när det gäller personkemin, det är många parametrar som ska stämma och fungerar det inte “kemiskt” så kan det bli väldigt utmanande. Att Jan blev en perfekt matchning med CESAB hade Anders känt in och vi litade på THoSE. De litade på oss också – visste att vi har schysta arbetsförhållanden och ett intressant jobb så det finns ett ömsesidigt förtroende.

Har ni fler konsulter i er verksamhet Stan?

– Nej, i dagsläget är det bara Jan, alltså en konsult inom projektledning.

En av anledningarna är att det är viktigt för våra kunder att ha en trygg och stabil kontakt som kan hjälpa dem långsiktigt med deras investeringar i biogasanläggningarna. I branschen finns det en del rådgivande biogaskonsulter med expertis kring lagar och regelverk för biogasområdet. Jordbrukare jobbar hårt, hela dygnet och är i behov av någon som tar hand om processen från start till slut, utan att själva behöva vara delaktiga i processen. Därför finns ett behov av att ha en aktör som har koll på, och tar hand om, helheten.

Vad ser du som de största fördelarna med THoSE:s upplägg Jan?

– Jag gillar ju att köra eget och eftersom THoSE:s upplägg fokuserar på att konsulten ska ha det bra, med mycket service och stor omsorg, tycker jag att jag har hittat väldigt rätt här. För mig är det en stor fördel är att inte vara ensam och att slippa sälja min egen kompetens. THoSE bidrar också med en stor gemenskap på olika sätt, vilket också gör det roligare att vara egenföretagare. Det är ett samarbete med stor trygghet för både konsulter och kunder.

Stan, märker du någon skillnad på konsulter som är anställda kontra de som är egenföretagare?

– Skillnaden är större från person till person än den är mellan anställd och egen. Här i vår region är det svårt att hitta en anställd med rätt kompetens med kort varsel, särskilt en som kan tänka sig att vara flexibel när det gäller t ex att resa långt och mycket. Det är enklare i storstadsregionerna där det finns ett större utbud av arbetskraft. Men som sagt så tror mer på det personliga – hur man ser på livet, vad man tycker är viktigt privat och rent arbetsetiskt – och att huruvida du är anställd eller egenföretagande konsult spelar mindre roll. Men kanske är det en viss sorts människor som väljer att bli egna och en sort som tar en anställning?

Byggande av Biogasanläggning

Och vad uppskattar du mest med Jan och det han gör för er på CESAB?

– Jan har varit väldigt kompatibel, snabb och förstående från dag ett. Han har förmågan att läsa av människor, vilket är jätteviktigt för oss. Vi vill att våra kunder ska uppleva att vi är en samarbetspartner som hanterar frågor professionellt – att vi följer upp och har ordning och reda. Jans kompetens är ett otroligt komplement till de kunskaper som redan fanns i företaget när han kom och det har gett fantastiska resultat.

Jan har helikopterperspektivet, där man måste kunna förstå en detalj men inte måste lösa det här och nu, för att sedan styra upp och möta behoven för att hitta en lösning. Jan har förmågan att se hela spindelnätet, identifiera problem och vad som behöver göras för att lösa huvudproblemet men också vad som händer om vi inte gör si eller så. Jag är väldigt imponerad över det och över hur otroligt fort han förstod hur allt fungerar hos oss. Fastän Jan inte hade historiken från våra beställare och kunder när han kom in har han mött upp och ger våra kunder den trygghet som de efterfrågar.

Vad är det som gör att du trivs så bra med uppdraget på CESAB, Jan?

– Den stora utmaningen med att komma till Circular Energy var att biogasbranschen var ny för mig med mycket nytt att sätta sig in i och ganska komplexa samarbetsmönster. Men jag tycker verkligen om ert sätt att hjälpa mig in i verksamheten, Stan!

Ni är på kundernas sida och har långa relationer till dem. Det hade varit svårt att bara komma in och ta över – “nu ska ni inte prata med VD längre utan med mig som är projektledare” men Stan har varit så smart och hela tiden matat mig med information som jag i min tur skickat ut till kunderna. På det viset har vi långsamt brutit ner det gamla invanda och skapat en ny relation och ett förtroende för mig hos kunderna. Jag lär mig hela tiden nya saker och får mer och mer kontakt med kunderna – det gör jobbet roligt och jag känner att CESAB är väldigt måna om att jag ska fungera långsiktigt. Det känns fint!

Rekommenderar du livet som egen hos THoSE till andra konsulter, Jan?

– Det gör jag absolut men du måste tänka efter så att det är ett sätt att jobba och leva som passar dig. Och vara beredd på att ta ett stort ansvar. Jag har inte ångrat att jag blev egen tillsammans med THoSE en enda gång. Jag tycker att det är kul och ser egentligen bara fördelar. För min del är det en trygghet att THoSE finns på flera platser i landet, för det minskar risken för att behöva gå utan uppdrag. Jag blir extra motiverad av att köra eget. Av att det är jag själv som väljer vilka uppdrag jag vill ha och inte blir tilldelad något för att “det är så beläggningen ser ut just nu, du får ta det”.

Det är viktigt för mig att göra ett riktigt gott jobb ute hos kunden och det är den allra bästa försäkringen mot att bli av med jobbet, oavsett om du har en anställning eller är egen. Jag känner mig mycket tryggare med det här upplägget än jag gjort som anställd.