Kompetensområden

Systemutveckling

Those line

Våra konsulter inom systemutveckling är experter på att analysera och optimera system inom inbyggda system. Vi analyserar de funktionella kraven för att arbeta fram en realisering av dem och andra ingenjörskategorier inom embedded SW, HW och mekanik.

Vi hjälper er att skriva kravspecifikationer för mjukvaran till era kontrollsystem. Specifikationerna baseras på funktionella krav men tar också hänsyn till systemkrav och karaktäristik som finns på hårdvara och mekanik och till hur de är sammansatta. Vi bryter ner krav i hårdvaruarkitektur och mjukvaruarkitektur och översätter dem i test och verifikation för att försökra oss om att vi har byggt rätt system. Vi jobbar tätt tillsammans med mjukvaruingenjörer under både implementationsfaser och testfaser.

Vill du veta ännu mer om detaljerna och ställa specifika frågor om vad vi kan göra för er?

Hör av dig till THoSE affärsansvariga i din region

Våra kompetensområden

Mukvaruutveckling

Mjukvaruutveckling

Systemutveckling

Systemutveckling

Hårdvara och elektronik

Hårdvara & elektronik

Mekanikutveckling

Mekanikutveckling

Produktionsutveckling

Produktionsutveckling

Projektledning

Projektledning

Simulering och analys

Simulering & analys

Kvalitetssäkring och kravställning

Kvalitetssäkring & kravställning