THoSE

Systemutveckling

Med systemutveckling avser vi system inom inbyggda system. Det handlar om att med analys av funktionella krav arbeta fram en realisering av dessa tillsammans med andra ingenjörskategorier inom embedded SW, HW och mekanik.

Vi hjälper er att skriva kravspecifikationer för mjukvara för era kontrollsystem baserat på funktionella krav, men även att ta hänsyn till systemkrav och karaktäristik som finns på hårdvara och mekanik och hur de är sammansatta. Krav ska brytas ner på hårdvaruarkitektur och mjukvaruarkitektur.

Kraven ska översättas i test och verifikation så att vi vet att vi har byggt rätt system. Vi jobbar tätt tillsammans med mjukvaruingenjörer under både implementations-och testfaser.

För att få en mer detaljerad bild av våra kompetenser, ta gärna kontakt med någon av våra affärsansvariga.

Våra kompetensområden

Mjukvaruutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Mjukvaruutveckling

Systemutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Systemutveckling

Hårdvara och elektronik
Läs mer om THoSE tjänster

Hårdvara & elektronik

Mekanikutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Mekanikutveckling

Produktionsutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Produktionsutveckling

Projektledning
Läs mer om THoSE tjänster

Projektledning

Simulering och Analys
Läs mer om THoSE tjänster

Simulering & Analys

Kvalitetssäkring & Kravställning
Läs mer om THoSE tjänster

Kvalitetssäkring & Kravställning