THoSE

Simulering och Analys

För dig som arbetar med produktutveckling är det en fördel att få en djupare förståelse av vad som händer med produkten i olika användningsområden och driftsförhållanden.

Genom att virtuellt simulera olika driftförhållanden och analysera resultatet kan man tidigt optimera sin produkt och även undvika lösningar som leder din produkt i fel riktning funktionellt och är kostsamt att rätta till. Vi hjälper idag flera kunder med simuleringsdriven utveckling i tidiga skeden av utvecklingsfasen.

Det kan handla om att stresstesta byggnader virtuellt för nya väderförhållanden, säkerställa rätt dimensionering vid komplex byggnation eller att ge expertutlåtanden vid sprickbildning i olika material för att ge underlag till nödvändiga åtgärder.

Förutom fördelarna med att du får mer kunskap och kontroll över hur din produkt fungerar leder också simuleringsdriven utveckling till kostnadsbesparingar. Det sker i form av färre prototyper och iterationer vilket kortar ledtiden i utvecklingsprojekten som gör ditt företag mer konkurrenskraftigt när ni snabbare kommer ut med nya produkter på marknaden. Sprickbildning i betong eller stora lager som används i energibranschen resulterar i dyrt underhåll som kanske inte är nödvändigt. Simulering används för att maximera livslängden och på så sätt optimera underhållet. Det här är bara några exempel av många.

Några tillämpningsområden av simulering och analys:

 • Utmattning, vibrationer, akustik, krocksimuleringar, livslängdsanalys, hållfasthet och seismiska analyser.
 • Strömningsmekanisk analys inom elektronikkylning, förbränningsteknik och flerfasanalys.

Materialteknik

Tekniska problem som uppstår i produkter och andra konstruktioner kan vara materialrelaterade. Vi har metoder för att hitta dessa svagheter där lösningen är relaterad till analys av materialegenskaper och tolkning av data. Vår huvudsakliga kompetens täcker bland annat polymerteknik inklusive polymerbearbetning, polymeregenskaper och nedbrytning. Materialanalys och simuleringsmodeller används för att få en bättre förståelse för hur olika parametrar påverkar materialets egenskaper och beteende.

Vi har ett antal specialister inom följande områden:

Polymerteknik

 • Materialteknik

 • Kemisk resistans
 • Epoxiteknik
 • Fuktig teknik
 • Polymerbearbetning
 • Återvinning
 • Tätningsteknik
 • Felanalys
 • Stabilisering & nedbrytning
 • Stabilitet & livstid

Polymerprovning

 • Termisk analys
 • Dragprovning
 • DMA
 • Stabilitet & livstid
 • Flödesegenskaper
 • Diffusion & permeabilitet
 • Strukturanalys
 • Krypa

Simulering & modellering

 • Värmeöverföring
 • Strukturell mekanik
 • Flödesdynamik
 • Reaktionskinetik
 • Diffusion
 • Temperaturgradienter
 • Termisk stress
 • Belastningsinducerad deformation

För att få en mer detaljerad bild av våra kompetenser, ta gärna kontakt med någon av våra affärsansvariga.

Våra kompetensområden

Mjukvaruutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Mjukvaruutveckling

Systemutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Systemutveckling

Hårdvara och elektronik
Läs mer om THoSE tjänster

Hårdvara & elektronik

Mekanikutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Mekanikutveckling

Produktionsutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Produktionsutveckling

Projektledning
Läs mer om THoSE tjänster

Projektledning

Simulering och Analys
Läs mer om THoSE tjänster

Simulering & Analys

Kvalitetssäkring & Kravställning
Läs mer om THoSE tjänster

Kvalitetssäkring & Kravställning