THoSE

Produktionsutveckling

Vi jobbar med produktionsutveckling inom ett flertal områden. Produktionsutveckling handlar främst om att anpassa och öka effektiviteten i producerande verksamheter.

Industrialisering

För att lyckas industrialisera en produkt på ett bra sätt krävs att man tidigt i produktutvecklingsprocessen jobbar med de krav som kommer gälla för produkten innan produktion, under produktion och efter produktion. Vi hjälper våra kunder med leverantörsbedömning, tillverkningsprocesser, produktionsprocesser, logistik och kvalitet. Värdet av fungerande produktion och kvalitet för produkten i tidigt skede kan vara avgörande för en lyckad lansering på marknaden.

Supply chain

Flödet av varor från tillverkare till den slutliga kunden genom alla stegen i produktionen inbegriper många faktorer som man beroende på verksamhet behöver beakta. Våra konsulter inom området har lång och bred erfarenhet då det krävs helhetssyn och en bra uppfattning om företagets affär för att det ska bli bra. Inte sällan handlar ett framgångsrikt arbete inom Supply chain om att skapa förutsättningar för kontroll i processer och flöden med rätt systemstöd (ERP, MPS, MES etc.). Uppgifterna inom Supply chain är tätt sammankopplade med Logistik.

Logistik

En allt viktigare del i värdekedjan hos många företag. Material ska föras till en verksamhet som ofta förädlar eller bygger in det i sin produkt för att sedan levereras vidare till kund. Vi jobbar med många parametrar när vi designar och bygger logistikflöden, både utanför och inne i den producerande verksamheten. Värdet som skapas är ofta färre förflyttningar av varor eller produkter med bibehållen eller bättre leveransförmåga till lägre kostnad.

Produktionsteknik

Att välja teknik för att på bästa möjliga sätt producera något handlar för oss om att analysera och välja tillverkningsmetoder och processer efter de unika förutsättningar som finns hos varje företag och deras produkter. Det kan handla om att jobba med leverantörsutvärdering, ställtider, automation av processer och flöden likaväl som produktivt underhåll av maskiner och utrustning. Det handlar ofta även om förändrade arbetssätt där 5S, SMED, TPM, Kanban, Poka Joke och Takt-time är några exempel på verktyg och arbetssätt som vi kan hjälpa till med att implementera. Värdet som våra kunder vill uppnå är en mer förutsägbar produktion med minskade ledtider, haverier och kassationer samt ökad kapacitet och leveransförmåga.

Automation

Att automatisera arbetsmoment eller hela processer är idag i stort fokus för många företag. Anledningarna är många då man kan spara både medarbetare, tid och pengar med rätt lösningar. Våra konsulter jobbar med konstruktion av specialmaskiner och programmering av styrsystem. Värdet som skapas är ofta ökad säkerhet för dem som arbetar i produktionen, jämnare kvalitet och ökad kapacitet till en lägre kostnad.

För att få en mer detaljerad bild av våra kompetenser, ta gärna kontakt med någon av våra affärsansvariga.

Våra kompetensområden

Mjukvaruutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Mjukvaruutveckling

Systemutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Systemutveckling

Hårdvara och elektronik
Läs mer om THoSE tjänster

Hårdvara & elektronik

Mekanikutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Mekanikutveckling

Produktionsutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Produktionsutveckling

Projektledning
Läs mer om THoSE tjänster

Projektledning

Simulering och Analys
Läs mer om THoSE tjänster

Simulering & Analys

Kvalitetssäkring & Kravställning
Läs mer om THoSE tjänster

Kvalitetssäkring & Kravställning