THoSE

Mekanikutveckling

De flesta av våra kunder är små till medelstora produktbolag med en fysisk produkt. De efterfrågar vår kompetens och erfarenhet inom konstruktionsutveckling och problemlösning.

Vi jobbar med mekanikkonstruktion inom ett flertal områden och har konsulter med lång erfarenhet av formbunden konstruktion, lättviktsmaterial, finmekanik, tekniska beräkningar och maskinkonstruktion.

Med lång erfarenhet inom området följer ofta kunskap om metodik och arbetssätt. Några av våra mekanikkonstruktörer har även uppdrag av mer verksamhetsutvecklande karaktär där vi är en del i att skapa och implementera nya arbetssätt kring valda system för ex. CAD, PLM, PDM och ERP.

För att få en mer detaljerad bild av våra kompetenser, ta gärna kontakt med någon av våra affärsansvariga.

Våra kompetensområden

Mjukvaruutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Mjukvaruutveckling

Systemutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Systemutveckling

Hårdvara och elektronik
Läs mer om THoSE tjänster

Hårdvara & elektronik

Mekanikutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Mekanikutveckling

Produktionsutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Produktionsutveckling

Projektledning
Läs mer om THoSE tjänster

Projektledning

Simulering och Analys
Läs mer om THoSE tjänster

Simulering & Analys

Kvalitetssäkring & Kravställning
Läs mer om THoSE tjänster

Kvalitetssäkring & Kravställning