THoSE

Kvalitetssäkring och Kravställning

Flera av våra kunder finns inom Life Science branschen, där deras produkt kan inkludera hård- och mjukvara, mekanik och även tillverkning av substanser.

Vi känner oss hemma inom alla dessa områden och hjälper våra kunder med kvalitetssäkring och kravställning.

Kvalitetssäkring och regulatoriska krav handlar om så mycket mer än uppdatering av dokumentation och processer. Det handlar mycket om att vara drivande i att få alla att jobba mot ett gemensamt mål – en säker produkt och hållbara tillverkningsprocesser. När man jobbar med kvalitet och kvalitetsstyrning behöver man få varje individ att bli en del av teamet och ta sitt ansvar i produktionskedjan. För att lyckas med det behöver man ha bra ledaregenskaper. Dessutom är det viktigt att man har koll på gällande standarder och krav för de produkter man tillverkar, samt ett öga för detaljer.

Vi har konsulter med lång erfarenhet och hjälper våra kunder med projektledning, kvalitetssäkring och validering inom ett stort antal branscher, såsom läkemedels- och medicinteknikindustrin, men även elektronik- och fordonsindustrin. Våra konsulter jobbar på bred front, med allt ifrån validering och kvalificering av datoriserade system, processer samt utrustning inom Life Science- industrin till uppdateringar av de senaste kraven inom fordonsindustrin.

För att få en mer detaljerad bild av våra kompetenser, ta gärna kontakt med någon av våra affärsansvariga.

Våra kompetensområden

Mjukvaruutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Mjukvaruutveckling

Systemutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Systemutveckling

Hårdvara och elektronik
Läs mer om THoSE tjänster

Hårdvara & elektronik

Mekanikutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Mekanikutveckling

Produktionsutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Produktionsutveckling

Projektledning
Läs mer om THoSE tjänster

Projektledning

Simulering och Analys
Läs mer om THoSE tjänster

Simulering & Analys

Kvalitetssäkring & Kravställning
Läs mer om THoSE tjänster

Kvalitetssäkring & Kravställning