THoSE

Hårdvara & elektronik

Tekniska framsteg går fort i dagens samhälle och där inbyggda system skapar rätt förutsättningar. De flesta av våra kunder är små till medelstora produktbolag med en fysisk produkt. De efterfrågar vår kompetens och erfarenhet inom konstruktionsutveckling och problemlösning.

Vår tyngd ligger inom konstruktion och design som inkluderar simulering, verifiering, integration och labb-test av analoga och digitala konstruktioner. Vi hjälper till att välja CPU baserad på applikationens krav på prestanda. Behövs en signalprocessor (DSP) eller en programmerbar krets (FPGA) för att lösa uppgiften så har vi troligen rätt konsult för det. Utmaningarna kan även handla om hur sensorer, givare, ventiler, motorer, radiokretsar mm ska få plats och fungera i produkten.

Vi ser till att dina elektronikkonstruktioner blir implementerade så att de klarar kraven, både vad gäller regulatoriska krav och funktionella krav. Vi hjälper er med den kod som behövs för att era FPGA’er, DSP’er och processorer ska lösa sina uppgifter. Oavsett om det gäller processorer utan operativsystem (Bare Metal) eller med realtids OS av olika slag, Linux eller Windows.

Våra konsulter har erfarenhet inom utveckling och elektronik där de tar ett helhetsansvar för elektronikkonstruktionen vilket inkluderar schemaritningar, felsökning i labb, komponentval, kretskortlayout i CAD program och produktion. De fördjupar sig gärna i konstruktionsoptimeringar för EMC, DFM, kraftelektronik och radio.

För att få en mer detaljerad bild av våra kompetenser, ta gärna kontakt med någon av våra affärsansvariga.

Våra kompetensområden

Mjukvaruutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Mjukvaruutveckling

Systemutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Systemutveckling

Hårdvara och elektronik
Läs mer om THoSE tjänster

Hårdvara & elektronik

Mekanikutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Mekanikutveckling

Produktionsutveckling
Läs mer om THoSE tjänster

Produktionsutveckling

Projektledning
Läs mer om THoSE tjänster

Projektledning

Simulering och Analys
Läs mer om THoSE tjänster

Simulering & Analys

Kvalitetssäkring & Kravställning
Läs mer om THoSE tjänster

Kvalitetssäkring & Kravställning