Våra tjänster

”THoSE arbetar med produkt- och verksamhetsutveckling inom sektorerna industri, IT och infrastruktur.”

Våra kompetenser finns främst inom mekanik, elektronik och mjukvara, genom rollerna konstruktion, utveckling och tekniknära ledning.

THoSE är det självklara hemmet för egenföretagande teknikkonsulter. Detta genom att tillhandahålla engagerade säljare med en bred kundbas, kompetensutbyte och gemensamma administrativa funktioner. Med en trygg bas på plats kan konsulten satsa full fart framåt på sina uppdrag och sitt egna företag.

Egenföretagandet ger en stor frihet och medför ett engagemang och ett driv, vilket i sin tur gynnar både våra konsulter och våra kunder.

THoSE kompetensområden

  • Mjukvaruutveckling – Frontend, Backend samt inbyggda system.

  • Hårdvaruutveckling – Schemaritning, Komponentval, PCB-design, Kraftelektronik, Analog- och digitalteknik.

  • Mekanikutveckling – Mekanikkonstruktion i olika material, Tekniska beräkningar och simulering, Maskinkonstruktion.

  • Produktionsutveckling – Produktionsteknik, Processteknik, Industrialisering, Supply-chain, Logistik, Automation

  • Projektledning – Ledning av projekt med en eller flera av ovan discipliner involverade.

  • Systemutveckling

  • Simulering och Analys

  • Kvalitetssäkring och kravställning

För att få en mer detaljerad bild av vilka kompetenser vi har, tag gärna kontakt med någon av våra Affärsansvariga.